JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost  modify by Webdesign ekART Vsetin

Schválené dokumenty

Stanovy

Směrnice

Směrnice o nájemném z družstevních bytů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů
Směrnice pro odměňování členů orgánů a zaměstnanců družstva

Domovní řád

Účetní závěrky