JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost  modify by Webdesign ekART Vsetin

Nové dokumenty na webu

pátek, 18. červen 2021

V sekci "Členské schůze" najdete zápis z poslední schůze konané dne 18.6.2021.

Podmínky pro účast na členské schůzi

úterý, 08. červen 2021

Ode dne 8.6.2021 se zjednodušují podmínky pro konání členských schůzí tím, že se lze prokázat i jiným způsobem než dokladem o testu na Covid-19 z akreditované laboratoře. Podrobnosti najdete v sekci "Členské schůze".

Oznámení o konání členské schůze 2021

úterý, 01. červen 2021

Dne 17. 6. 2021 v 17.00 hodin se bude konat členská schůze družstva. Pozvánku, vzor plné moci a další podklady najdete v sekci týkající se členských schůzí.

Pro konání členských schůzí, kterých se účastní na jednom místě více než 10 osob, tj. i pro konání členské schůze družstva platí následující podmínky:

1) každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoli látkovou, nýbrž chirurgickou roušku nebo respirátor min. FFP2, KN95 nebo N 95,

2) účastníci musí být usazeni tak, aby bylo mezi nimi vždy volné alespoň jedno sedadlo, nejde-li o členy jedné domácnosti,

3) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a při vstupu do vnitřních prostor prokáže svolavateli nebo jím pověřené osobě, že:

a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem,

b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem,

c) absolvoval očkování, takovým způsobem, že:

- od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

- od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka nebo

- od aplikace jednodávkového očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního PCR nebo antigenního testu neuplynulo více než 180 dní.

Pokud nebude splnění podmínek prokázáno, nesmí být osobě do vnitřních prostor umožněn vstup!!!

Podrobné podmínky pro konání schůzí stanoví mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN – viz bod I.16. a I.17.

Upozornění

úterý, 18. červenec 2017

Žádáme nájemníky o odstranění veškerých věcí /stolků, botníků, květin, apod./ ze všech schodišť, pater a mezipater bytového domu. Tyto věci omezují dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona v návaznosti na § 11 odst. 3 písm. b) vyhlášky o požární prevenci, průchodnost únikových cest, evakuaci a záchranné práce. Pokud v domě 1321 bude provedena požární kontrola zástupcem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a tento zjistí na schodištích /které jsou únikovými cestami/ umístění různého nábytku a květin, vystavuje se ten, který vyhlášku o požární prevenci porušil a věci na schodištích, patrech a mezipatrech neodstranil nebo nové věci umístil, uložení finanční pokuty. Schodiště, patra a mezipatra musí mít volný průchod z důvodů úniku, evakuace nebo záchranných prací!

Otevření zaheslovaných souborů

středa, 22. leden 2014

Některé soubory na tomto webu určené ke stažení jsou přístupné pouze pro členy družstva a jsou chráněny heslem, které na požádání sdělí kancelář družstva.